zaterdag 4 augustus 2012

Goedkopecursus.nl – uitgebreid met cursusaanbod van SBI training & advies

Goedkopecursus.nl, de vergelijkingswebsite met het beste cursusaanbod voor de scherpste prijs, heeft het aanbod deze week uitgebreid met de opleidingen van SBI training & advies.

SBI training & advies biedt gespecialiseerde OR trainingen, opleidingen en cursussen. Zowel op basis van open trainingen als ook OR-trainingen op maat.

Bekijk en vergelijk het cursusaanbod van SBI training & advies nu op: http://www.goedkopecursus.nl


zaterdag 9 juni 2012

Icademy.nl promoot e-learning met gratis training ‘Buitenspel’

Om iedereen op een leuke manier kennis te laten kennismaken met e-learning heeft Icademy een gratis cursus over de buitenspelregels online gezet.

Het doel is om met behulp van een aantrekkelijk en toch laagdrempelig onderwerp toekomstige cursisten ervaring te laten opdoen met e-learning in het algemeen en de specifieke aanpak van Icademy in het bijzonder.

Op de site van Icademy.nl zijn ook nog andere gratis cursussen te vinden, zoals bijvoorbeeld ‘Complimenten maken’ en ‘Inleiding kleurenleer’.

De unieke aanpak van Icademy kenmerkt zich door het gecombineerd gebruik van audio- en beeldmateriaal en krachtige, korte teksten. Hierdoor wordt tegen lage kosten een hoog leerrendement bereikt. Icademy noemt dat zelf ’80-20-leren’. “In 20% van de tijd leren wij onze cursisten 80% van wat ze echt moeten weten tegen slechts 20% van de kosten.” Aldus Anton de Boer, directeur van Icademy.nl.

woensdag 30 mei 2012

Opleiding vaker tijdens werktijd

Het aantal mensen dat kiest voor een avondopleiding is afgenomen. De reden? Een stijgende vraag naar kortdurende opleiding van één dag.

Het is overigens niet zo dat de meeste cursussen overdag worden gedaan. Uit onderzoek van ISBW Opleiding en Training blijkt dat in 52 procent van de gevallen de voorkeur uitgaat naar een opleiding in de avonduren. Uit eerder onderzoek van de opleidingsinstelling blijkt dat vier jaar geleden nog ongeveer 65 procent voor een avondopleiding koos.

Else Slegers, algemeen directeur van ISBW: ‘Hoewel avondopleidingen nog steeds het populairst zijn, zien wij een sterke afname. Dit heeft alles te maken met de stijgende vraag naar korte opleidingen van één dag of enkele dagen of juist naar een lange, officieel door de Nederlandse overheid erkende HBO-opleiding. Een trend die naar mijn verwachting nog verder door zal zetten. Het economisch klimaat is nog steeds niet optimaal en in tijden van crisis geldt er een soort van wederkerigheid op de werkvloer. Door korte opleidingen aan te bieden, die vaak overdag worden gegeven, is de werkgever de werknemer maar even kwijt.'

Bron: Intermediairpw.nl

maandag 28 mei 2012

Medewerker heeft meer ambitie, maar minder kansen

Nederlandse medewerkers zijn ontevreden over de promotiekansen en doorgroeimogelijkheden op hun werk. Ook missen de werknemers aandacht voor loopbaanontwikkeling en opleidingsbehoeftes.

Dat concludeert Effectory op basis van eigen onderzoek, uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland. De stelling "Binnen mijn organisatie zijn voldoende mogelijkheden voor promotie wordt bovendien beoordeeld met het rapportcijfer 4,9. Loopbaanontwikkeling en aandacht voor opleidingsbehoeften doen het met respectievelijk een 5,6 en een 5,0 nauwelijks beter.

Ambitie
De ambitie om zich te ontwikkelen is wel volop aanwezig bij de Nederlandse medewerker. De stelling "Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied" scoort een 7,7. In 2008 was dit nog een 7,4, het cijfer neemt jaarlijks geleidelijk toe. In de zakelijke dienstverlening wordt de stelling momenteel het hoogst beoordeeld met een 7,9. In de non-profit sector is de drive tot ontwikkeling iets lager en wordt het rapportcijfer 7,6 gegeven.

Een en ander heeft volgens Guido Heezen, HRM trendwatcher en directeur van Effectory, te maken met de crisis. 'In tijden van economische neergang neemt de wil van medewerkers om alles uit hun huidige werksituatie te halen toe. Er wordt weinig geswitcht van baan, veel werknemers zijn blij als ze hun huidige positie kunnen behouden en proberen hier het maximale uit te halen. Enerzijds omdat ze dit leuk en boeiend vinden, anderzijds omdat goede prestaties en uitblinken op je werk belangrijker zijn dan ooit om überhaupt aan het werk te blijven.'

Goedkope ideeën
Voor werkgevers valt het volgens Heezen niet mee om aan de wensen van de werknemers te voldoen. 'Budgetten voor de opleiding van medewerkers zijn in veel organisaties noodgedwongen tot het minimum beperkt en ook promoties zitten er vaak niet in.'
Toch zijn er volgens Heezen wel degelijk mogelijkheden. 'Wij zien dat de meest succesvolle organisaties in deze tijd creatief omgaan met de invulling van het begrip ontwikkelingsmogelijkheden. Dit gebeurt meestal in overleg met de medewerkers zelf. Ze vragen hun medewerkers om actief mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie, wat ook wel sociale innovatie wordt genoemd. Ze laten medewerkers bijvoorbeeld een dag met collega's meedraaien om de organisatie van een heel andere kant te leren kennen, of vragen medewerkers om mee te denken over organisatiebrede verbeteringsprojecten. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar vereist geen grote investering. Medewerkers komen vaak met verrassend goede en goedkope ideeën ten aanzien van hun eigen ontwikkeling, wanneer je hen hier naar vraagt.'

dinsdag 15 mei 2012

E-cursus Betere Relaties met Iedereen

Kosten je relaties je veel energie? Vind jij het moeilijk goed te communiceren met de ander? Irriteer je je soms aan hem of haar?

Sommige relaties kosten veel moeite en andere relaties lijken vanzelf te gaan. Soms weten we niet precies wat er aan scheelt. En als we dit al weten, dan is het moeilijk het probleem op te lossen. Weet jij wat de ander echt bedoelt en verwacht? En net zo belangrijk: Weet je wat je zelf verwacht van je relaties? Wil je beter je grenzen aangeven en bewaken? Wil je beter leren jezelf te blijven? Wil je makkelijker contact maken met andere mensen? Dit zijn allemaal heel normale uitdagingen, maar hoe los je ze nu op?

De e-mailcursus Betere Relaties met Iedereen leert je Effectiever te Communiceren en Positieve Relaties op te bouwen met je Partner, Collega's, Vrienden en Familie.


Met 2 Gratis Bonussen!


http://goedkopecursus.nl/cursus-E_cursus_Betere_Relaties_met_Iedereen_29588.html

zondag 13 mei 2012

Cursus eHRM

Business-to-employee (B2E) e-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. 

De meerwaarde van e-HRM ligt in het efficiënter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerkers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en efficiënter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op. In een aantal organisaties is e-HRM al uitgebreid ingevoerd. 

Verwacht wordt dat e-HRM over een aantal jaren in de meeste organisaties geïmplementeerd zal zijn. Niet alleen Employee Self Service (werknemers kunnen zelf wijzigingen in persoonlijke data doorvoeren) neemt een hoge vlucht door de invoering van e-HRM, ook werving en selectie, het opdoen van nieuwe kennis (e-learning) en competentie management gaan hierdoor grotendeels langs elektronische weg plaatsvinden. 


Doelgroep
Managers die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en faciliteren van e-HRM in de organisatie, te weten: - HR-managers - Lijnmanagement - Hoofd opleiding - Managers werving & selectie - Hoofd management development - Competentie- en mobiliteitsmanagers - Kennismanagers - Hoofd (arbeidsmarkt)communicatie - Automatiseringsmanagement

Inhoud
*** LES I e-HRM - strategisch, tactisch en operationeel
*** LES II De HR-portal
*** LES III Online werving en selectie
*** LES IV e-Competentie management
*** LES V To e-EB or not to e-EB
*** LES VI e-Learning
*** LES VII e-HRM en de nieuwe rol van de HR afdeling/manager
*** LES VIII Implementeren van e-HRM
*** LES IX e-HRM in perspectief

http://goedkopecursus.nl/cursus-e_HRM_25200.html

woensdag 9 mei 2012

Cursus Spaans voor beginners (NTI)

Het Spaans wordt door honderden miljoenen mensen in Europa en Zuid-Amerika gesproken: het kan met recht een wereldtaal worden genoemd! Naast prachtige vakantiebestemmingen zijn Spaanstalige landen ook steeds belangrijkere handelspartners van Nederland. Start daarom nu met de cursus Spaans voor beginners van het NTI en zorg ervoor dat u zich kunt redden in de meest voorkomende situaties, zowel in woord als geschrift. Na afloop van de cursus beheerst u ruim 1.500 woorden en uitdrukkingen, kunt u meepraten over dagelijkse onderwerpen, brieven en e-mails schrijven en boeken, tijdschriften en kranten lezen.

Daarom kiest u voor Spaans voor beginners van het NTI.

http://goedkopecursus.nl/cursus-Spaans_voor_beginners_2775339.html
zaterdag 5 mei 2012

Cursus VCA (+ examen)

VCA examen op 30 locaties in Nederland!

Haal bij V-Kam Education snel en makkelijk uw VCA examen! VCA examen op 30 locaties in Nederland! Het VCA basisveiligheid examen, VCA VOL examen en VCU VIL examen kunt u vanaf vier personen ook bij u op locatie door ons laten afnemen. Bel of mail voor meer informatie hierover!


Het VCA examen is inclusief het VCA certificaat en het veiligheidspasje in credit card formaat, die u makkelijk kunt meenemen naar uw werk.


VCA proef examen

Er zijn diverse VCA proefexamens beschikbaar. Hierdoor kunt u zich optimaal voorbereiden op het VCA examen.

VCA cursus basisveiligheid
Deze VCA cursus geeft uw medewerkers inzicht in het begrip veiligheid. De VCA cursus laat zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen.


Diverse aspecten van dit onderwerp worden tijdens deze VCA cursus behandeld en onderbouwd met praktische voorbeelden van de onveilige situaties op werklocaties. De voordelen van het werken onder veilige omstandigheden komen dus gelijkertijd naar voren in deze VCA cursus.


Verantwoordelijkheden, werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onder andere onderwerpen van deze VCA cursus basisveiligheid.


http://goedkopecursus.nl/cursus-VCA_examen_2788019.html